Roma Judaica Föredrag
 

I föredragen får ni följa den judiska historien i Rom från antiken till idag. Ni får höra om judarnas liv under romarna och hur deras liv förändrades när kristendomen blev statsreligion. Ni får lära känna den blomstrande judiska kulturen under renässansens frihetsperiod och om livet i ghettot där de romerska judarna var instängda i 300 år, från 1555 till 1870. Ett föredrag tar upp fascismen och kyrkans inställning till judendomen under Mussolinis tid. I det föredraget förklaras också hur det kom sig att många judar fick skydd i kloster och andra religiösa institutioner under den tyska ockupationen. Avslutningsvis belyses dagens dialog mellan judendom och kristendom som påbörjades vid Andra Vatikankonciliet 1962-1965.I Rom är synagogan äldre än kyrkan – judarna i Rom under antiken
40 000 judar, tretton synagogor, sex katakomber, speciella privilegier av Julius Caesar – det är den judiska historien i Rom under antiken, Europas äldsta judiska församling som har levt vidare utan avbrott i 2000 år. Många judar kom till Rom som handelsmän, men de flesta kom dit som slavar efter Jerusalems fall och Templets förstörelse år 70 evt.

Livet i ghettot – bullan som stängde in judarna i ghetton i 300 år
Det är absurt och ytterst olämpligt att judarna, som genom sina egna fel dömts till evigt slaveri… Så börjar Cum Nimis Absurdum, den påvliga bullan som 1555 dömde de romerska och italienska judarna till 300 års ghettoliv. Därmed avslutades den blomstrande judiska kulturen under renässansen och det fattiga livet i ghettot började.

Judarna och påvarna – en lång och besvärlig historia
-Ni är våra äldre syskon, sade påven Johannes Paulus II när han som förste påve besökte Roms Stora Synagoga i april 1986. Färden från Vatikanen till Synagogan hade tagit 2000 år, från kristendomens införande till Nostra Aetate, dokumentet som ändrade katolska kyrkans inställning till judarna och judendomen.

Judarna i Italien under fascismen och den nazityska ockupationen
Det var väl inte så farligt att vara jude i Italien under fascismen och den nazityska ockupationen? De italienska judarna räddades, eller hur? Hur var det egentligen med påven Pius Xll? Och Mussolini var väl inte antisemit? Myterna om vad som hände i Italien de här åren florerar. Är de sanna? Vad hände egentligen?

Finns det fortfarande judar på Sicilien?
De kom med romarna, kanske tidigare, och stannade till 1492 då de utvisades. Under 1500 år var judarna den mest stabila folkgruppen på Sicilien och den judiska kulturen blomstrade. Idag söker många kristna på Sicilien sina judiska rötter. Man har hittat en mikve, ett rituellt bad, från 500-talet i Siracusa och en synagoga har startats, den första på 500 år.


Kontakt: Sonia Schlossman :: E-mail sonia@romajudaica.nu