Roma Judaica av Sonia Schlossman
 

Columns of the Synagogue in Ostia Antica
Välkommen till Roma Judaica med Sonia Schlossman. Med Roma Judaica får du unika möjligheter att uppleva det judiska Rom genom guidade vandringar, resor till Rom och föredrag om den judiska historien i Rom från antiken till idag.

Det judiska Rom är en judisk historia. Det är också en historia för kristna och andra historieintresserade som vill veta mera om kristendomens ursprung i judendomen och om mötet mellan judendom och kristendom. Ingenstans i Europa är detta möte så tydligt som i Rom. Till Rom fördes tempelskatterna från Jerusalem när Judéen besegrats år 70 e. Kr. I Rom står Titus Triumfbåge som symbol för den judiska förskingringen, i Rom växte den kristna kyrkan fram och etablerade sig, i Rom var judarna förtrycka av påvarna men även beskyddade av dem. I Rom har det fattats beslut som har format det judiska ödet och påverkat den västerländska historien.

Kontakt: Sonia Schlossman :: E-mail sonia@romajudaica.nu